Skip to main content

Inwoners wat gevind het dat hulle óf verkeerd op die OVK-databasis geregistreer is óf glad nie geregistreer is nie – ten spyte daarvan dat hulle bewys van registrasie het, kan ‘n ARTIKEL 65-BESWAAR by die OVK indien.

As jy nie ‘n LUR 7-vorm by die stemlokaal voltooi het nie, kan jy ‘n Artikel 65-beswaar per e-pos by Objections@elections.org.za indien nie later nie as Woensdag, 3 November om 17:00.

Inligting wat by ‘n beswaar ingesluit moet word:

  • ‘n Verwysing na die betrokke verkiesing en die betrokke afdeling van die Plaaslike Regering: Munisipale Verkiesingswet 27 van 2000 ingevolge waarvan die beswaar gebring word (sien skakel hieronder)
  • Die volle naam en fisiese adres van die persoon wat beswaar aanteken
  • Die telefoonnommer en e-posadres waarmee die persoon wat beswaar aanteken gekontak kan word
  • Die belang van die die persoon wat beswaar aanteken in die saak
  • Naam en kontakbesonderhede van die party-agent teenwoordig by die geaffekteerde stemlokaal
  • Besonderhede van die beswaar en die aspek van die betrokke verkiesing
  • Gedetailleerde redes vir die beswaar
  • Die antwoord wat jy verlang
  • Stawende dokumente met betrekking tot die beswaar

Meer inligting oor die Artikel 65-besware kan hier gevind word.

https://www.elections.org.za/pw/Documents/Section%2065%20Objections%20Information%20Summary.pdf

Leave a Reply