Skip to main content

 

Daar is iets kenmerkend Suid-Afrikaans oor hoe die kontroversie oor ‘n geselsprogramgasheer se uitruiling met een van sy gaste ‘n oorheersende storie geword het namate die land op pad is na munisipale verkiesings.

Dit behoort nie verbasend te wees nie, aangesien ‘n kwessie van rassisme betrokke was, en dit is iets wat altyd passies aanwakker.

Die vonk vir dit alles – as jy dit gemis het – was ‘n woordewisseling op The Burning Platform tussen Gareth Cliff en One South Africa se Mudzuli Rakhivhane. Toe me Rakhivhane kwessies van ras en rassisme geopper het, het mnr Cliff geantwoord dat navorsing getoon het dat rassisme ‘aan die onderkant van [mense] se lys van prioriteite en bekommernisse is’.

Me Rakhivhane het dit duidelik teengestaan: ‘Hulle [dalk jy?] ervaar natuurlik nie die soort rassisme wat ek daagliks ervaar nie.’

Mnr Cliff het dit weggewaai: ‘Jou persoonlike ervaring is heeltemal anekdoties en onbelangrik vir ons almal, jammer.’

Hierop het me Rakhivhane teruggeskiet met ‘n reaksie wat oor die kloof tussen bewondering en wrewel gelê het. Dankie vir die openhartigheid. ‘Ek waardeer die feit dat jy dink dat die ervaring van ‘n swart vrou in hierdie land onbelangrik en irrelevant is.’

Die uitval is welbekend. Nando’s het sy borgskap onttrek en mnr Cliff is in sommige kringe gepols, in ander ondersteun. Dit is hoe hierdie dinge verloop. Wat my belangstelling wek, is dat die navorsing waarna hy verwys het dié van die IRR was.

Dit het deel van die storie geword, en nie altyd op ‘n komplimentêre manier nie. In ‘n onderhoud met Newzroom Afrika het Teresa Oakley-Smith, besturende direkteur van menslike hulpbronne en veranderingsbestuursfirma Diversi-T, direk na ons gewys as ‘n organisasie ‘wat fundamenteel deur die DA bestuur word en hierdie valse opnames maak oor hoe onbelangrik ras is.’

Die idee dat ons (Diveri-T) ‘fundamenteel deur die DA bestuur word’ is natuurlik snert, en daar is nie ‘n greintjie bewyse wat sy kan lewer om dit te staaf nie. Dit misken ook die konvensionele storie, naamlik dat ons die DA bestuur. (Terloops, Nando’s is gelys as een van Diversi-T se kliënte op laasgenoemde maatskappy se webwerf. Dit is inderdaad ‘n klein wêreld.)

Meer interessant is haar beskrywing van ons peiling as ‘vals’ en as wat wys hoe ‘onbelangrik ras is’.

Haar sentimente is geëggo deur Malaika Mahlatsi in die Sowetan, wat gesê het: ‘En in ware rassistiese vorm het hy ‘n 2020-verslag van die Instituut vir Rasseverhoudinge gebruik – ‘n regse organisasie wat “navorsing” doen met gebrekkige metodologie wat daarop gemik is om rassistieme te produseer.’ (Mnr. Cliff het eintlik verwys na ‘eindelose’ verslae, waarvan die jongste in Mei 2021 gepubliseer is.)

Hierdie semi-kritiek doen al jare die rondte, in verskeie gedaantes. Tipies, soos hier, word dit nie deur enige werklike bewyse gestaaf nie, behalwe vae sinspelings op ‘metodologie’. Ek het al voorheen aangevoer dat dit ‘n vrot aasvis is.

Manipulering van resultate is eintlik nogal moeiliker as wat ‘n toevallige waarnemer kan aanneem. Ons opnames word nie deur ons gedoen nie, maar deur betroubare peilingsmaatskappye wie se eie geloofwaardigheid op die spel is wanneer hulle hierdie werk aanpak. Ons jongste peiling is in November en Desember 2020 deur MarkData Bpk gedoen en het ‘n steekproef van 2 459 mense van regoor alle provinsies betrek. Dit was gestruktureer om die rasse-afbreking van die land te weerspieël, stedelike en landelike mense te omvat en om alle sosio-ekonomiese lae te dek. Hierdie onderhoude is deur opgeleide spanne gevoer in die tale wat deur die respondente gekies is.

Rebecca Davis van die Daily Maverick het probeer om ‘n ander siening te bewys deur voor te gee dat die peiling ‘minder as 2 500 Suid-Afrikaners’ vir hul sienings gevra het. Dit openbaar ‘n nadelige misverstand of wanvoorstelling van hoe peilings werk. Die beginsel is dat binne ‘n sekere foutmarge ‘n behoorlik geselekteerde steekproef van mense die sienings en houdings van ‘n wyer bevolking sal weerspieël. Daar is niks geheimsinnig of omstrede hieraan nie. ‘n Steekproef van die grootte en samestelling wat in ons peiling gebruik word, is nie net heel aanvaarbaar nie, maar redelik goed, akkuraat tot binne ongeveer 2% – en die voordele om steeds groter akkuraatheid te kry moet geweeg word teen die koste daaraan verbonde, en is in elk geval skaars die moeite werd omdat geringe verskuiwings in persepsies en houdings is onvermydelik, selfs al gebeur dit binne ‘n paar dae.

Ons was nie alleen om hierdie kritiek te lok nie. Robert Mattes, nou aan die Universiteit van Strathclyde, maar vir baie jare een van Suid-Afrika se voorste meningspeilingsghoeroes, het dit in ‘n baie leesbare stuk in die Mail & Guardian in 2005 aangespreek.

Behalwe vir die veronderstelde ‘metodologiese’ probleme, lyk ons ​​teenstanders verskrik dat rassisme blykbaar ‘n ietwat laer prioriteit geniet as wat verligte menings weergee. Sedert 2001 het ons gevra wat mense as hul prioriteite beskou onder die kwessies wat die land in die gesig staar.

In ons 2020-peiling is respondente gevra om die twee belangrikste probleme wat sedert 1994 onopgelos is, te identifiseer. Meer as die helfte (53,4%) het werkloosheid in die eerste plek geïdentifiseer. In die tweede plek, met 22%, was misdaad en sekuriteit. In die derde posisie, op 18,2% was korrupsie. Daarna het behuising, dienslewering, water en sanitasie, swak gehalte onderwys, armoede, infrastruktuur, mishandeling van vroue en kinders, grondhervorming, korrupte leierskap en ongelykheid gekom. Rassisme en diskriminasie het onderaan gekom, deur sowat 3,3% genoem

Wat sê dit? Nie dat rassisme of diskriminasie ‘onbelangrik’ is nie, maar dat sake wat werklik aandag verg, dit oortref. Konsekwent het hierdie resultate ‘n wydverspreide fokus op materiële welstand beklemtoon.

Dit is belaglik, is vir ons gesê. In 2001, toe die eerste peiling in wat hierdie reeks sou word, gepubliseer is, het minister Essop Pahad ons as ‘hierdie dwase mense’ uitgekryt.

Die vermoede is dat ons werk deur ander weerspreek en weerlê word. Dit is nie waar nie.

Afrobarometer is ‘n hoogaangeskrewe stemprojek wat regdeur Afrika funksioneer. Dit het agt ‘rondtes’ van ‘n uitgebreide opname in Suid-Afrika gedoen, wat sowat twee dekades terug strek – toevallig min of meer dieselfde tydperk as ons eie. Die mees onlangse agtste rondte is in Mei en Junie vanjaar deur Plus 94 Research uitgevoer, met ‘n steekproef van 1 600 respondente. (Dit is minder as 2 500.)

Van belang hier is sy ondersoek na prioriteite (‘Na jou mening, wat is die belangrikste probleme wat hierdie land in die gesig staar wat die regering moet aanspreek?’). Respondente kon drie antwoorde kies – eerste, tweede en derde – wat in drie tabelle in hul verslag weergegee is. Alhoewel dit nie presies vergelykbaar is met ons s’n nie, aangesien die verspreiding en uiteensetting van kwessies wat in tabelvorm uiteengesit is groter was, was die algehele patroon nie veel anders nie.

Oor elk van die drie keuses het werkloosheid met ‘n wye marge oorheers: 30,7% vir die eerste keuse, 18,6% vir die tweede en 12% vir die derde. Daaragter het vier kwessies die volgende vier plekke beklee: misdaad, korrupsie, onderwys en behuising.

 

‘Diskriminasie/ongelykheid’ – wat blykbaar as volmag vir rassisme en sommige ander dinge optree – het naby die onderpunt geëindig: 1,3% as ‘n eerste keuse, 1,3% as ‘n tweede en 1,4% as ‘n derde. Kumulatief is dit baie naby aan ons bevinding.

As rassisme ook weerspieël word onder die opskrif ‘Politieke onstabiliteit/politieke verdeeldheid/etniese spanning’, kry ons 0,1% as eerste keuse, 0,1% as tweede, en 0,2% as derde. Selfs gekombineer met ‘Diskriminasie/ongelykheid’ maak dit min wesenlike verskil aan die relatiewe aandag wat die respondente aan rassisme gee.

Miskien is die enigste werklike vraag hoekom dit enigsins verbasend moet wees, met ‘n werkloosheidsyfer van 34,4%, en geleenthede wat nie beskikbaar is vir ‘n groeiende bevolking nie. Dit was ook ‘n paniekbevange obsessie van opeenvolgende regerings – in retoriek en beleidsdokument terme, in elk geval – so hoekom dit nie as die belangrikste bekommernis van diegene wat daaraan ly moet verskyn nie, is onduidelik om die minste te sê.

Ander twispunte is ons bevindinge rakende die ervaring van rassisme: ‘Het jy persoonlik enige vorm van rassisme ervaar oor die afgelope vyf jaar?’ Hier vind ons dat 16,6% bevestigend geantwoord het. Dit verteenwoordig ‘n aansienlike afname in die waargenome ervaring van rassisme oor die jare.

Dit is heeltemal ongelooflik, nie waar nie? Trouens, louters twak. Selfs ‘rassisties’.

Wel, kom ons kyk na Stats SA se Opname oor Bestuur, Openbare Veiligheid en Geregtigheid: 2018/19, gepubliseer in Augustus 2019. Aangesien sy datastel sowat 18 970 ‘rekords’ bevat het – dit is meer as 2 500, en behoort die bekommernisse van die Rebecca Davis-skool vir statistiese analise meer as te besweer.

Dit skets ook, indien enigiets, ‘n meer positiewe prentjie van mense se ervaring as met ons eie peiling. Terwyl 59,4% van die respondente gesê het dat diskriminasie op grond van ras in Suid-Afrika bestaan ​​(ek sou verwag het dat dit iewers in die middel van die 90’s sou registreer), is die proporsie van die bevolking wat gerapporteer het dat hulle die afgelope twee jaar diskriminasie op grond van ras ervaar het ​​op 6,8% staan. Dit sou minder as die helfte wees van wat ons gevind het.

Stats SA stel die proporsie van diegene wat diskriminasie oor alle velde ervaar het – ras, geslag, nasionaliteit, seksuele oriëntasie ens – op 13%.

Daarenteen het 24,9% van die respondente voordeel getrek uit ‘n daad van vriendelikheid van iemand van ‘n ander ras in die afgelope twaalf maande, terwyl 30,4% gerapporteer het dat hulle self een toegepas het. Ek dink dis lekker; dit lyk asof ons meer doen om te help as om mekaar te haat.

Ek herhaal: dit is Stats SA, een van die min gerespekteerde en professioneel bestuurde staatsliggame, wat ‘n buitengewoon groot datastel gebruik. Miskien is dit ook ‘vals’, alhoewel ek dink die statistiese waarskynlikheid is ver onder 1%.

Nog ’n gereelde bydraer tot die inligtingpoel is die Instituut vir Geregtigheid en Versoening se SA Versoeningsbarometer. Sy jongste verslag handel oor ‘n opname wat in Julie en Augustus 2019 deur Ipsos gedoen is, waarby 2 400 respondente betrokke is. (Dit is ook minder as 2 500.)

Dit word soms gebruik as ‘n teenstryd teen ons eie peiling. Ek sou sê dat vergelykings tussen hulle s’n en ons s’n moeilik is omdat die SA Versoeningsbarometer ietwat verskillende stelle vrae vra, op soek is na ietwat verskillende inligting, en dit ook nogal anders aanbied.

 

Hul navrae oor rassisme vra byvoorbeeld oor ‘daaglikse’ ervarings oor vyf afsonderlike aktiwiteite: openbare vervoer; sosiale byeenkomste; openbare ontspanningsareas; plekke van werk of studie; en kommersiële ruimtes. Respondente het toe aangedui of hulle rassisme ‘altyd’, ‘dikwels’, ‘soms’, ‘selde’ en ‘nooit’ ervaar.

As ‘n mens die ‘altyd’ en ‘dikwels’ kombineer as ‘n aanduiding van ‘n harde-kern-persepsie van gereelde rassistiese ervaring, dan rapporteer 12,1% sulke ervarings op openbare vervoer; 13,1% by sosiale byeenkomste; 14,6% in openbare ontspanningsgebiede; 15,1% by plekke van werk of studie; en 15,6% in kommersiële ruimtes.

Omgekeerd, as ons die ‘selde’ en ‘nooit’ as ‘n aanduiding aanvaar dat rassisme nie ‘n algemene of noemenswaardige ervaring in mense se lewens is nie, is dit waar vir 69,4% ten opsigte van openbare vervoer; 66,3% ten opsigte van sosiale byeenkomste; 62,3% ten opsigte van openbare ontspanningsareas; 59.2% ten opsigte van werk- of studieplekke; en 59,7% ten opsigte van kommersiële ruimtes. Trouens, vir elk van hierdie gebiede was die enkele grootste reaksie wat gegee is ‘nooit’ nie.

Terloops, een van die meer intrigerende bevindings in die 2019-opname is ‘n reeks vrae oor wat versoening onmoontlik sou maak. Alhoewel almal, redelik genoeg, gemaklike ooreenkoms bereik het, was dit interessant dat die persentasie respondente wat gevoel het dat dit onmoontlik sou wees solank ‘ons nie rassisme in ons samelewing aanspreek nie’, op 66,4%, die laagste van almal was. ‘Geslagsgebaseerde geweld gaan voort in ons samelewing’ het op 72% gestaan; ‘ons gaan voort om raskategorieë te gebruik om transformasie te meet’ op 72,8%; ‘mense wat onder apartheid benadeel is, bly arm’ op 73,3%; ‘politieke partye buit sosiale verdeeldheid uit vir politieke gewin’ op 74%; en ‘korrupsie gaan voort in ons land’ op 84,4%. Dit beteken nie, en moet nie aanvaar word om rassisme te verdiskonteer nie, maar die volgorde waarin hierdie faktore geplaas word, sluit aan by bewyse van elders.

Moenie verkeerd verstaan ​​nie: die SA Versoeningsbarometer wil blykbaar op ‘n meer algemene voorkoms van rassisme dui as óf ons peiling óf die werk van Stats SA. Dit het ook ‘n paar interessante dinge – sommige ontstellende dinge – om te sê oor interrassige interaksie en vertroue binne die bevolking. Maar die resultate daarvan blyk nietemin nie rassisme as ‘n alomteenwoordige krisis of bepalende faktor van Suid-Afrikaners se lewens in die hier-en-nou te toon nie.

Afrobarometer se peiling val iewers tussen ons s’n en Stats SA s’n aan die een kant en die SA Versoeningsbarometer aan die ander kant, en neig waarskynlik na laasgenoemde: diskriminasie op grond van ‘etnisiteit’ die afgelope jaar is ‘nooit’ deur 63,5% ervaar nie, ‘eens of’ twee keer’ met 12,3%, ‘verskeie kere’ met 13,1% en ‘baie keer’ met 9,7%.

Ons het ook gevra of die verskillende rasse mekaar nodig het vir vooruitgang en ‘n veilige toekoms. Sowat 71,6% stem saam dat hulle dit doen; 8,7% stem nie saam nie; en 19,2% is neutraal. Dit is baie positief, alhoewel ‘n mens vermoed dat dit as ‘n spesie van ‘rasseontkenning’ beskou sal word.

Ons ervaring hieruit is dat dit ‘n algemene matigheid en pragmatisme in houdings oor ras aandui. Wat ookal die swakhede en spanninge wat interras-interaksies mag wees, dit word teëgewerk deur ‘n groot mate van wedersydse respek en aspirasies vir iets beters. Afrobarometer toon dus dat ‘n oorweldigende meerderheid van Suid-Afrikaners geen beswaar het om saam met mense van verskillende rasse- en etniese agtergronde te woon nie – baie verwelkom dit aktief. Die SA Versoeningsbarometer beklemtoon dat Suid-Afrikaners versoening verlang as ‘n waardige doelwit en een wat bereik kan word. Hulle toon ook ‘n paar duidelik nie-rassige houdings: 81,6% wil hê hul ‘kinders moet aan hulself dink as ‘Suid-Afrikaans’; 79,7% glo dat ‘mense eerstens moet besef ons is Suid-Afrikaners, en nie aan hulself dink in terme van ander groepe waaraan hulle behoort nie’; en 69,9% glo dat ‘al het ons verskille, is daar meer wat ons as Suid-Afrikaners verenig as wat ons uitmekaar hou’.

Dit bring ons terug na die onderwerp van die omstrede onderhoud.

Ek het baie mooi daarna geluister. In die verwarde woordewisseling merk me Rakhivhane op: ‘Om te sê dat dit iets is waarvoor niemand omgee nie, ek is jammer, dit is regtig aanstootlik.’ Na my mening is dit nie aanstootlik nie, eerder onakkuraat. Haar perspektiewe en opinies is belangrik deurdat dit haar help om sin te maak van die wêreld. Hulle lig haar deelname aan politiek uit. Dit is die geval vir ons almal. Anekdote kan onthullend en belangrik wees. Dit is egter geensins immuun teen ondervraging nie. Of haar ervarings ‘n groter patroon weerspieël, is ‘n ander saak; op sy eie is ‘n staaltjie ‘n swak grondslag vir beleid.

Me Oakley-Smith was intussen nie heeltemal verkeerd in haar bewering dat plaaslike regering oor meer as net dienslewering gaan nie. Sy het – in ooreenstemming met sommige ander kommentators – daarop gewys dat dit moet help om werk te skep en so meer. Of sy dit verstaan ​​of nie, sonder ‘n stewige administratiewe grondslag, sal niks daarvan op ‘n afstand moontlik wees nie. Te veel munisipale regerings wankel op die rand van ‘n ramp. Sommige het reeds daardie status bereik. Hulle het nie die vermoë om hul eie sake te bestuur nie, wat nog te sê van openbare dienste, en kan niks bied om te help in enige van daardie hoër-vlak ontwikkelingsfunksies wat oorspronklik vir hulle in die vooruitsig gestel is nie.

Doeltreffende bestuur behels die maak van moeilike keuses. Nie alles is op dieselfde tyd beskikbaar of toeganklik nie. En dit is presies hoe hierdie verskillende kwessies met mekaar in wisselwerking is wat peilings probeer vasstel. Ons wil voorstel dat die bewyse redelik duidelik is oor hoe Suid-Afrika se mense dit sien. Niks hiervan is om te sê dat ras ‘onbelangrik’ is in mense se bewussyn en in die land se geskiedenis nie, alhoewel dit ernstige vrae laat ontstaan ​​oor die aard van openbare eise, die raadsaamheid van die beleidskeuses wat gemaak word en die moontlikhede vir beleidshervorming.

As ‘n persoonlike waarneming was ek nie te beïndruk met mnr Cliff nie. Ek het hom onbeskof en afwysend gevind, maar hy is bekend daarvoor dat hy so optree, en hy nie die enigste een in die mediawêreld om dit te doen nie – diegene wat vertroud is met sy program moes niks minder verwag het nie.

As dit van my afhang, sou ek ‘n meer ingetoë en indringende benadering verkies het. Ek wens ook dat me Oakley-Smith se onderhoudvoerder die professionaliteit getoon het om haar uit te daag oor die ongegronde aansprake wat sy gemaak het. Ek wens dat baie joernaliste die moeite sou doen om die materiaal te verstaan ​​wat hulle beoog om aan te val.

Maar miskien is nugter betrokkenheid en getrouheid aan feite bestee in diens van ‘n lewendige uitsending.

 

Geskryf deur Terence Corrigan en geplaas met vergunning van Daily Friend.

Leave a Reply

error: Content is protected !!