Skip to main content

SOS Women and Children’s Foundation

Die SOS Women and Children’s Foundation het laas week ‘n man in die tronk gesit wat sy vrou en kinders mishandel het. Die man het sy sesjarige seuntjie geskop en sy vierjarige dogtertjie teen die kop geklap dat sy omval. Hy slaan sy vrou met kabels en besemstokke, gooi gom in haar shampoo en dwing haar om haar hare daarmee te was. Hy urineer op sy vrou en kinders se klere, maar toe SOS Woman & Children’s Foundation daar opdaag, het hy gehardloop dat jy net stof sien spat. Maar wie is hierde helde?

SOS Women and Children’s Foundation is ‘n NPO wat veg vir mishandelde vroue en kinders. Hulle is baie aktief in Gauteng en ook in ander areas in Suid Afrika. Donasies is baie skaars vir hulle organisasie, dus pak hul projekte aan om hul eie inkomste te genereer.

Hul help vernielde vroue en kinders soos volg: Hulle neem vroue en kinders wat mishandel word dadelik uit hulle omstandighede en plaas hulle by ‘n veilige plek, verkieslik vêr van die mishandelaar af. Hul help hulle om werk te kry, maar maak steeds seker die kinders is veilig as mamma werk.

Hulle verskaf kos en ander benodighede vir die tydperk wat hulle onder hulle sorg is en help ook met huurbetalings waar hulle hulle plaas.

Hulle bring die mishandelaar onder die aandag van owerhede en volg dit op.

Hulle reel ook vir berading en sielkundige hulp. Hulle probeer ook om die kinders in skole te plaas.

Hulle missie is om vir die mishandelde vroue en kinders na God te lei want hy sal hulle help, Hulle hou praaitjies en seminare om die gemeenskap in te lig oor hoe hulle kan help en hulle leer hulle ook om hulself te help.

Hulle wil ook graag vaste sentrums vir vernielde vroue en kinders opmaak in al die provinsies en glo die Here sal voorsien om dit moontlik te maak. Hulle benodig ook geld om kos en ander benodighede te verskaf aan die mammas. Mishandeling en hongersnood loop baie hoog met al die werkloosheid, drank en dwelmmisbruik, veral in blanke nedersettings.

Gaan gerus na https:/www.payfast.co.za/donate/go/soswomenandchildrenfoundation om ‘n donasie te maak en hierdie organisasie te help om ‘n verskil in vroue en kinders se lewens te maak.

Leave a Reply