Skip to main content

Die DA het gister ‘n klag by die Menseregtekommissie (MRK) ingedien teen die minister van hoër onderwys, Blade Nzimande, oor sy aandrang om Afrikaans as ‘n ‘uitlandse’ taal in Suid-Afrika te definieër.

Die klag MRK volg uit die konstitusionele hof se onlangse uitspraak in die Unisa-taalsaak, wat die feit dat Afrikaans ‘n inheemse taal is, in ons konstitusionele reg gekodifiseer het.

Deur voort te gaan om die hof te trotseer, ondermyn Nzimande die reg op moedertaalonderrig en skend die regte van Afrikaanssprekendes op waardigheid en gelykheid, sê die DA.

Vroeër vanjaar het die DA onthul dat Nzimande in die nuwe taalbeleidraamwerk vir openbare hoëronderwysinstellings Afrikaans uitgesluit het van die definisie van inheemse tale. Die beleid het slegs swart tale as inheems gedefinieër.

Vanuit ‘n wetenskaplike sowel as regsperspektief is daar eenvoudig geen twyfel dat Afrikaans net so inheems is in Suid-Afrika as die kokerboom en die protea nie. Dit is bevestig deur regter Steven Majiedt, wat die konstitusionele hof se uitspraak geskryf het in die saak wat Afrikaans by Unisa herstel.

As Nzimande net ‘n oomblik agter sy ideologiese oogklappe sou uitloer, kon hy eerder die diversiteit van ons land omhels deur ag te slaan op Majiedt se beskrywing van Afrikaans as ”n heterogene, reënboogtaal’, sê die DA.

Leave a Reply

error: Content is protected !!