Skip to main content

Die kind-dier-verhouding kan een van die lekkerste verhoudings in kinders se lewens wees as dit reg bestuur word.  Dit skep wonderlike herhinneringe wat kinders altyd by hulle sal dra.  Dit leer vir kinders toepaslike sosiale gedrag en bied emosionele veiligheid en ondersteuning.  Dit gee vir kinders die geleentheid om te doen wat kinders veronderstel is om te doen – om te speel, te leer en pret te hê.

Wanneer kinders in kontak met diere kom, en dit positief beleef, skei die brein Oksitosin af.  Hierdie stof skep ‘n gevoel van geluk en liefde wat kinders as “lekker” beleef.  Hierdie stof help ook die kind om gesonde gedrag te vorm en kan positief benut word met kinders wat gedragsprobleme het.  Mediese navorsing toon ook dat positiewe kontak met diere bloeddruk en spanning verlaag en hartklop reguleer.  Kinders ervaar dus ‘n ontspanne gevoel wat angstigheid verlaag en die kind help om emosies te beheer.

Leave a Reply

error: Content is protected !!