Skip to main content

Die Institute of Economic Justice (IEJ) het ‘n ontleding van ‘n basiese inkomstetoelaag vir Suid-Afrika gepubliseer asook hoeveel dit belastingbetalers gaan kos.

Afhangende van die doelwitte van die toekenning en die aantal mense waaraan dit toegeken word, sal die uiteindelike jaarlikse koste van die toelae baie wissel, lui die verklaring.

Die groep het sy berekeninge gebaseer op die nasionale armoedelyne wat deur Stats SA gemeet is, gekies vanweë hul direkte verband met armoedevermindering.

Die ontleding toon dat ‘n toelaagopname van 80% R192 miljard per jaar sou kos vir die voedselarmoedetoelaag (FPL) van R585 per maand. Dit sal styg tot R275 miljard as die armoedegrens (LBPL) op R840 per maand gereken word en R415 miljard met die armoedegrens (UBPL) van R1,268 per maand.

Die IEJ het ook informele sektorwerkers ingesluit vanweë die kwesbaarheid, wat ‘n kenmerk is van hierdie groep.

Die groep ‘Not formerly Employed’ (NFE), sluit werkloses in, werknemers wat nie in die arbeidsmag gereken word nie (byvoorbeeld versorgers) en informele sektorwerkers.

Die IEJ het 19 finansieringsopsies oorweeg vir ‘n basiese inkomstetoelae, wat na raming tussen R275 en R355 miljard per jaar sal oplewer.

Dit is nie buitensporig nie, en dit is ook nie noodwendig dat alles gelyktydig geïmplementeer moet word nie, maar illustreer verskillende modaliteite vir die finansiering van ‘n universele inkomste.

Die belangrikste onder hierdie voorgestelde belasting is:

  • Die instelling van ‘n belasting op sosiale sekerheid – Hierdie belasting is ‘n omheinde belasting op inkomste, toegewy aan die finansiering van ‘n verlenging van sosiale sekerheid. Dit het ten doel om op dieselfde manier as die bydraes van die Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) te werk, en daar moet gekyk word of werkgewers en werkers elk 50% tot hierdie belasting kan bydra.
  • ‘n Huurbelasting op hulpbronne (RRT) – ‘n RRT is ‘n bykomende belasting wat gehef word op die ekonomiese huur van ekstraksie-bedrywe.
  • ‘n welvaartsbelasting – ‘n welvaartsbelasting van 1% vir die top 1% rykes en ‘n welvaartbelastingkoers van 3% vir die boonste 0,1% word voorgestel. Dit sal R59 miljard se inkomste genereer.
  • Luukse BTW – ‘n Luukse BTW is ‘n verkoopbelasting op goedere en dienste wat slegs vir die rykstes toeganklik geag word. Dit word gedefinieër as ‘n ‘luukse’ wanneer ten minste 70% van die verbruik daarvan uit die boonste 10% van die inkomsteverdieners kom.

“Waneer belastingverhogings voorgestel word, word dit gewoonlik teengestaan, gevolg deur weerleggings rondom die hoë belastinglas in Suid-Afrika,” het die dinkskrum gesê.

‘Dit is belangrik om te erken dat diegene wat in die middel van die inkomsteverdeling was, mettertyd ‘n negatiewe groei in verdienste beleef het en dat die hoogste inkomste-persentasie die inkomstegroei buite verhouding gebring het.

Wettige bekommernisse oor die ‘middelklas-druk’ word egter dikwels gebruik om die verdienste te beskerm, het die IEJ gesê.

“Die finansieringsvoorstelle is dus daarop gemik om fiskale maatreëls wat tans onproportioneel tot voordeel van die rykes is, te verwyder of te beperk, en sodoende groter herverdeling te bevorder.”

Die IEJ se berekeninge en metodologieë strook met ‘n groenskrif wat hierdie week deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling gepubliseer is, wat formeel voorstel dat ‘n basiese inkomstetoelaag ingestel word.

‘Mikrosimulasie vir universele inkomste-ondersteuning op die vlak van voedselarmoede (R585) dui daarop dat die finansiële koste ongeveer R200 miljard sal beloop en ‘n verhoging van 10 persentasiepunte op inkomstebelasting vereis.

‘Op sigself lyk hierdie bedrae astronomies hoog en selfs onmoontlik. Afhangende van die oordragvlak, is die waarskynlikheid dat die voordeel wat ontvang word, groter is as die verhoging van belasting.

‘Die rykste dele van die bevolking sal gemiddeld slegs ‘n effense afname in inkomste beleef, en die impak hiervan kan verminder word as dit oor ‘n tydperk ingefaseer word.’

Leave a Reply