Skip to main content

Vakbond Solidariteit sê hy sal voorgestelde regulasies teenstaan ​​wat die weg baan vir die implementering van die sogenaamde “Sertifikaat van Nood” vir gesondheidsorgpraktisyns.

Dit volg nadat die voorgestelde regulasies in Junie 2021 in die Staatskoerant gepubliseer is vir kommentaar.

Ingevolge die nuwe regulasies moet alle gesondheidsorgpraktisyns aansoek doen om ‘n sertifikaat waarmee hulle kan werk verrig. Hierna sal gesondheidspraktisyns voorgeskryf word waar en hoe hulle mag diens lewer.

Solidariteit voer aan dat hierdie voorskriftelike regulasies inbreuk maak op beide die regte van praktisyns en pasiënte en dus ongrondwetlik is. Verder sal dit die verskaffing van gesondheidsorgdienste ernstig beperk, het hy gesê.

“Hierdie sertifikaat is niks minder nie as die effektiewe oorname van praktyke van gesondheidsorgpraktisyns,” sê Henru Krüger, sektorhoof van die Professionele Gilde by Solidariteit.

“Deur gesondheidsorgpraktisyns aan hierdie regulasies te onderwerp, dwing dit hulle om hulself aan die staat oor te gee en slegs as pionne te praktiseer, soos en waar die staat dit voorskryf.

‘Hierdie regulasies is ‘n blatante ontginning van kennis en vaardighede om die staat se eie agenda te bestuur. Dit is nadelig vir gesondheidsorgpraktisyns en pasiënte wie se grondwetlike regte op vryheid van beroep en vryheid van assosiasie nie erken word nie,” sê Krüger.

Volgens Solidariteit probeer die regering deur hierdie regulasies die weg baan vir die uiteindelike implementering van die voorgestelde Nasionale Gesondheidsversekering (NGV).

Die staat vereis reeds – deur middel van die NHI-wetsontwerp – dat staatsdepartemente en plaaslike owerhede die praktisyn en hul aktiwiteite moet goedkeur, en vereis dat gesondheidsorgpraktisyns spesifiseer wie hulle in hul praktyk sal dien en akkommodeer.

‘Dit is absoluut belaglik dat ‘n gesondheidswerker nie self kan besluit hoe hulle wil praktiseer nie en dat hulle voorgeskryf moet word watter pasiënte hulle mag behandel.

‘Die praktisyns word basies onderwerp aan dwangarbeid wat hulle net in staat stel om te praktiseer volgens die voorskrifte van die staat.

‘Hulle sal nie meer beheer hê oor die aard van hul praktyk nie. Ons gaan dan ons gesondheidsorgpraktisyns heeltemal in die hande van die staat laat, wat dan besluit of hulle mag praktiseer of nie, is iets wat ons nie kan toelaat nie,” het Krüger gesê.

Krüger het gesê dat die implikasies vir mediese sorg en die mediese beroep verreikend is.

‘Die staat het nie die vermoë om die hele mediese professie in die land te beheer nie. Hulle beskik nie oor die vaardighede of finansiële hulpbronne nie.

‘Ons het reeds tydens Covid-19 gesien in watter mate die staat se onbevoegdheid en korrupsie strek. Ons moet alles in ons vermoë doen om die verdere oorname van die hele mediese bedryf deur die staat te stop,” het Krüger gesê.

Leave a Reply

error: Content is protected !!