Skip to main content

Suid-Afrikaanse belastingbetalers wat wil emigreer gaan onderhewig wees aan ‘uitgangbelasting’ wat deel sal uitmaak van die emigrasieproses.

Die nasionale tesourie het egter verdere belasting voorgestel op diegene wat van plan is om Suid-Afrika permanent te verlaat, sê belastingkundiges by die spesialisadviesfirma Tax Consulting SA.

“In die jongste gepubliseerde konsepbelastingwetsontwerpe van die nasionale tesourie, wat die belastingvoorstelle in die begroting van 2021 bevat, stel die wysiging voor om die aftreefondsbelange van individue te belas wanneer hulle ophou om belasting in Suid-Afrika betaal,” het die firma gesê.

‘Hierdie voorstel is die jongste wysiging wat gerig is op belastingbetalers wat van plan is om land permanent te verlaat, wat die noukeurig beplande aftrede van belastingbetalers kan beïnvloed.

Die huidige ’emigrasiebelasting’ wat van toepassing is in die geval van waar mense die land verlaat, bepaal dat ‘n belastingbetaler genoop word om van die kwalifiserende bates ontslae te raak op die dag voor die uittog.

Hierdie gebeurtenis veroorsaak ‘n belastingaanspreeklikheid ten opsigte van die groei op hierdie bates voordat die belastingbetaler die Suid-Afrikaanse belastingnet permanent verlaat, het Tax Consulting SA gesê.

Die bates wat tans onderhewig is aan die ‘uittreebelasting’ is:

Buitelandse vaste eiendom;

Aandele;

Effektetrusts en ander soortgelyke beleggings;

Trusts – afhangende van hoe dit opgestel is en die bates wat dit besit.

Die bates wat tans uitgesluit is vir die ‘uittreebelasting’ is:

Suid -Afrikaanse vaste eiendom in naam van die belastingbetaler;

Aftreebelange in pensioen-, voorsorg- en uittree -annuïteitsfondse;

Kontant;

Bates vir persoonlike gebruik.

Voorgestelde onttrekking aan aftreebelange

 

Die Wysigingswetsontwerp op die Konsep Belastingwette stel nou, benewens die bestaande uittredingsheffing, ook die waarde van die rente in ‘n pensioenfonds, pensioenbewaringsfonds, voorsorgfonds, voorsorgbewaringsfonds of uittree-annuïteitsfonds voor, sê Tax Consulting SA.

‘Daar word voorgestel dat ‘n soortgelyke gebeurtenis geskep word as die geagte beskikking ingevolge ‘n nuwe artikel in die wet (artikel 9HC), waar ‘n individu genoop word om sy pensioenfonds te onttrek op die dag voordat hy vertrek.

‘Die voorgestelde wysiging verklaar wel dat die belasting geaktiveer word by die staking van belastingopset. Die betaling van hierdie belasting sal egter uitgestel word tot die werklike onttrekking uit die fonds.”

Die belasting word gehef op die waarde van die rente op die dag voor die emigrasie, maar word bereken in terme van die enkelbedraagtabelle wat ten tyde van die betaling geld.

‘Dit lyk asof die regering erken dat hierdie maatreël noodsaaklik is, aangesien albei belas sou gewees as dit gelyktydig moet uitbetaal.

“Dit is nie die las van die onbekende koers van die toekomstige enkelbedragstabelle waarop die werklike betaling gemaak sou word nie,” het Tax Consulting SA gesê.

‘Hierdie koerse het etlike jare onveranderd gebly, en die regering kan dit as vrugte sien wat laag hang vir ‘n verhoging om bykomende inkomste in die toekoms te verminder.

As gevolg van die inwerkingtreding op 1 Maart 2022, sal hierdie voorgestelde wysiging ‘n verdere klap wees vir Suid-Afrikaners wat die land wil verlaat, na aanleiding van die drie-jaar-inperkreël wat vroeër vanjaar op uittree-annuïteite opgelê is, Tax Consulting SA gesê.

‘Die reël het bepaal dat individue vir drie agtereenvolgende jare belastingbetalers van die buiteland moet wees voordat hulle hul geld ten volle kan onttrek.

‘Dit veroorsaak ‘n wanverhouding tussen onttrekking en die werklike datum waarop belastingopkoms gestaak moet word, wat hierdie nuutste wysiging genoodsaak het.

‘Die nasionale tesourie het toegelaat dat voorleggings teen die wysiging teen 28 Augustus 2021 ingedien word.’

Leave a Reply