Skip to main content

Die Wet op die beskerming van Persoonlike Inligting wat verlede maand in werking getree het, beteken dat daar gevolge vir alledaagse Suid-Afrikaners is in soverre dit die ontbloting van persoonlike inligting op sosiale media aangaan, sê Zamathiyane Mthiyane, senior vennoot by Werksmans Prokureurs.

Die POPIA het ten doel om ‘n individu se reg op privaatheid te beskerm deur beskerming te bied teen die onwettige versameling, behoud, verspreiding en gebruik van persoonlike inligting.

In die geval dat ‘n individu ‘n plasing op ‘n sosiale mediaplatform ontdek wat sekere ‘persoonlike inligting’ bekend maak – insluitend ‘n foto – kan die onderwerp van die pos as data beskou word en die persoon wat die pos gemaak het, kan as ‘n “verantwoordelike party” gesien word soos omskryf in die Wet, het Mthiyane gesê.

Die gevolge daarvan om ingevolge die POPIA as ‘n “verantwoordelike party” beskou te word, is aansienlik en sluit die vereiste vir ‘n verantwoordelike party in om aan die agt voorwaardes van wettige verwerking van persoonlike inligting te voldoen, het Mthiyane gesê.

“Die voorwaardes sluit in ‘n vereiste om die toestemming van die data-onderwerp te verkry voordat ‘n foto of die sienings van daardie data-onderwerp op ‘n sosiale mediaplatform geplaas word.

“Daar sal ook van die verantwoordelike party verwag word om ‘n inligtingsbeampte aan te stel en ‘n POPIA-handleiding te publiseer en te voldoen soos gelees met artikel 51 van die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting.”

Waarskynlik sal die toepassing van POPIA in bogenoemde omstandighede lei tot ‘n absurde resultaat waar elke individu wat foto’s, memes, video’s of die sienings van ‘n ander persoon plaas, beskou word as ‘n verantwoordelike party wat aan moeilike toestande moet voldoen, het Mthiyane gesê.

Om te verhoed dat bogenoemde situasie ontstaan, bepaal artikel 6(1)(a) van POPIA dat die wet nie van toepassing is op die verwerking van persoonlike inligting in die loop van ‘n suiwer persoonlike of huishoudelike aktiwiteit nie.

Mthiyane het gesê dat die gevolge van artikel 6(1)(a) van POPIA waarskynlik beteken dat:

  • POPIA is slegs van toepassing op besigheids- of professionele aktiwiteite; en
  • Sover enige foto’s of video wat geneem is of sienings op sosiale media in ‘n persoonlike hoedanigheid versprei word, is POPIA waarskynlik nie van toepassing nie.

POPIA definieër nie die terme ‘persoonlike aktiwiteit’ of ‘huishoudelike aktiwiteit’ nie, het Mthiyane gesê.

“Ontevrede individue wat hul persoonlike inligting op sosiale mediaplatforms raaklees sonder dat hul toestemming gegee is, is egter nie sonder ‘n wettige oplossing nie.

Ons gemenereg, soos uiteengesit in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, beskerm individuele reg op privaatheid op ‘n professionele en persoonlike basis.

“So, sosiale media gebruikers wat publiseer wat beskou kan word as persoonlike inligting, moet in gedagte hou dat die onderwerp van plasings, hoewel dit buite die bepalings van POPIA val, steeds beskerm word deur die gemenereg in die geval dat die pos die privaatheid van die onderwerp skend.”

Lees ook: SA wemel van die kuberbullebakke

 

 

 

 

Leave a Reply