Skip to main content

In reaksie op die huidige burgerlike onrus wat in Suid-Afrika plaasvind, moes baie ondernemings hul bedrywighede sluit uit vrees vir aanvalle en om die veiligheid van hul werknemers te verseker, sê die regsfirma Cliffe Dekker Hofmeyr.
Sommige werknemers kon ook nie hul werk bereik nie, aangesien betogers die ingange en uitgange uit die gemeenskappe ontwrig, het die firma gesê.
“Ingevolge die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, sal hulle ‘n geldige eis hê vir solank ‘n werknemer hul dienste aanbied, selfs sonder werklike prestasie.
‘n Dienskontrak is ‘n wederkerige kontrak met ‘n ooreenkoms dat ‘n werknemer werk vir hul werkgewer sal verrig, en die werkgewer sal die werknemer teen ‘n ooreengekome tarief vergoed.
“As die werknemer beskikbaar is en wettiglik hul dienste aanbied, is hul werkgewer verplig om dit te betaal.”
‘n Werknemer kan met reg weier om ‘n onveilige werkplek by te woon totdat dit veilig is om weer te gaan werk. Dit sal steeds’n geldige aanbieding van dienste wees, het Cliffe Dekker Hofmeyr gesê.
“Artikels 8 (1) en 8 (2) (h) van die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid plaas ‘n plig op werkgewers om, sover dit redelik moontlik is, ‘n veilige werksomgewing te voorsien en in stand te hou en om sodanige maatreëls toe te pas sover as moontlik in die belang van gesondheid en veiligheid van werknemers.
Dit sluit in dat werknemers nie blootgestel word aan werkplekke waar die gevaar dreig om tydens burgerlike onrus aangeval te word nie. Waar moontlik, kan die partye as alternatief instem tot ‘n afstandsreëling terwyl die onrus voortduur.
Suid-Afrikaanse howe het uitspraak gelewer oor gevalle waar ‘n werkgewer weens ekonomiese swaarkry nie meer handel dryf nie, en waar dit gebeur as gevolg van oormag-gebeurtenisse, het Cliffe Dekker Hofmeyr gesê.
Dit het bygevoeg dat ekonomiese ontbering nie ‘n geldige basis is om ‘n werkgewer te onthef van die betaling van salarisse nie.
Om die finansiële druk te omseil dat ‘n onderneming sy werknemers volle salarisse moet betaal vir werk wat nie gedoen is nie, sal werkgewers en werknemers, sonder enige skuld van die werkgewer of die werknemer, ‘n tydelike ontslagperiode kan beding in ‘n scenario waar die onderneming sukkel om sy werknemers te betaal weens ‘n onverwagse gebeurtenis, het Cliffe Dekker Hofmeyr gesê.
“Die ooreenkoms kan bepaal dat die tydperk van hierdie ooreenkoms kan aanhou totdat die werkgewer sy werknemers kan betaal.
“Waar moontlik, moet werkgewers ‘n ooreenkoms aangaan oor korter werkure en minder betaling.
Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes verbied aftrekkings sonder wedersydse toestemming, maar maak voorsiening vir minder betaling vir minder gewerkte ure. Boonop moet werkgewers jaarlikse verlof inperk totdat hulle weer kan begin werk.”

In die mate dat ‘n werknemer se dienste nie in die afsienbare toekoms benodig sal word nie, kan die werkgewer ‘n afleggingsproses begin, wat gebaseer is op bedryfsvereistes, ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge, het die firma gesê.

Leave a Reply

error: Content is protected !!