Skip to main content

Die Departement van Basiese Onderwys het die opgedateerde terugkeerdatums en -planne vir skole in Suid-Afrika gepubliseer.
In ‘n koerant wat Donderdag (15 Julie) gepubliseer is, het die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, gesê dat skole op 26 Julie 2021 weer sal oopmaak vir alle leerders (graad R tot 12) om volgens die daaglikse of weeklikse rotasie-rooster na die skool terug te keer.
Die skoolhoof, die skoolbestuurspan en nie-onderwyspersoneel sal op 22 Julie 2021 terugkeer skool toe om voor te berei vir die terugkeer van leerders op 26 Julie 2021.
Alhoewel die regering nie die openingsdatums vir private / onafhanklike skole voorskryf nie, word in die koerant gesê dat hierdie skole tot 26 Julie 2021 vir kontakklasse gesluit moet bly.
Die grootste deel van die afgelope jaar leer die meeste studente in Suid-Afrika in ‘n “skofstelsel”, met ‘n groot hoeveelheid leer- en kursuswerk wat na verwagting tuis gedoen sal word in ‘n poging om sosiale afstand te verhoog.
Alhoewel dit Covid-19-infeksies help verminder het, het dit ook ‘n noemenswaardige impak op die onderrig- ​​en leertyd gehad, met kommer dat die leerplan byna ‘n jaar agter is.
Om dit aan te spreek, het Motshekga gesê dat laerskole (leerders in graad R tot 7) vanaf 2 Augustus 2021 moet terugkeer na die tradisionele en daaglikse bywoningsroostermodel.
Dit sal ook geld vir skole vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes in alle grade, het sy gesê.
Mothsekga het gesê dat skoolhoofde, skoolbestuurspanne en nie-onderwyspersoneel in laerskole na verwagting die week wat op 26 Julie 2021 begin, sal gebruik om die voorbereidings vir die terugkeer na die tradisionele en daaglikse bywoningsrooster op 2 Augustus 2021 af te handel.
Gegewens uit die jongste National Income Dynamics Coronavirus Rapid Mobile Survey (NIDS-CRAM) toon volgens projeksies dat die meeste laerskoolleerders in Suid-Afrika tussen Maart 2020 en Junie 2021 70% -100% (d.w.s. ‘n volle jaar) aan onderrrig verloor het in vergelyking met die 2019-groep.
Die NIDS-CRAM is ‘n studie wat uitgevoer is deur ‘n nasionale konsortium van 30 sosiale wetenskaplike navorsers van plaaslike universiteite, asook groepe soos die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing en die Departement van Onderwys.
Dit is ‘n omvattende en nasionaal-verteenwoordigende opname van die invloed op die Covid-19-pandemie en die sluiting van Suid-Afrikaanse huishoudings, met ‘n spesifieke fokus op inkomste en indiensneming.
In totaal het slegs 93 dae van onderrig tussen 15 Februarie 2021 en 30 Junie 2021 plaasgevind, het die navorsers gesê.
As ons vir 50% van hierdie tyd kontakleer aanvaar, dui die beste ramings daarop dat die meeste laerskoolkinders sedert Maart 2020 tussen 70% en ‘n volle jaar van leer verloor het.
Om dit in perspektief te plaas, is dit dieselfde as om te sê dat die gemiddelde graad 3-kind in Junie 2021 dieselfde leeruitkomste sou hê as die gemiddelde graad 2-kind in Junie 2019.

Daarom kan kumulatiewe leer-verliese ‘n volle jaar oorskry.

Leave a Reply

error: Content is protected !!