Skip to main content

StatsSA se indiensnemingsverslag vir die eerste kwartaal toon dat werkgeleenthede in die formele nie-landbousektor met 9 000 afgeneem het.
Dit bring die totale aantal persone in diens in die formele nie-landbousektor in Suid-Afrika op ongeveer 9,64 miljoen te staan.
Hierdie daling is nie so beduidend soos vorige kwartale nie, maar dit moet saam met ander ekonomiese gegewens gelees word, wat toon dat daar die afgelope jaar ‘n slagting onder Suid-Afrikaanse werkers was.
Die jaar-tot-jaar-syfers toon dat die formele werksgeleenthede in die eerste kwartaal met 552 000 afgeneem het.
Terwyl die totale indiensneming kwartaal-op-kwartaal met 9,000 (of -0,1%) afgeneem het, toon die data dat sommige sektore aansienlik swaarder getref is as ander.
Die handels- en sakedienstebedryf het onderskeidelik met 40 000 en 19 000 poste verminder, terwyl konstruksie (-5 000) en elektrisiteit (-1 000) ook gedaal het.
Die afnames is geneutraliseer deur stygings wat gerapporteer is in die gemeenskapsdienstebedryf (+47 000), mynbou (+ 5 000) en vervaardiging (4 000).

One Comment

Leave a Reply