Skip to main content

SONJA BROWN

Afknouery: ‘die gebruik van geweld, dwang of bedreiging. Om te misbruik, aggressief te oorheers of te intimideer’. 

Waarom sou kinders boelies word? Omdat hulle ‘n ander individu wil seermaak, hetsy fisies, geestelik of emosioneel. Afknouery is ‘n voortdurende en doelbewuste misbruik van mag in verhoudings deur herhaalde fisiese, verbale en/of sosiale gedrag wat beoog om sosiale, fisiese en/of sielkundige skade te berokken.

Wat is die algemene kenmerke van boelies?

Hierdie mense is dikwels impulsief, kry woede-uitbarstings, is maklik gefrustreerd, het nie empatie nie, sukkel om reëls na te kom, het geen respek vir gesag nie en wil graag as gewild beskou word.

Kinders wat geboelie word, het dikwels lae selfbeelde, het min of geen vriende nie, is anders as ander mense, lyk fisies swak en het ouers wat oorbeskermd is. Boelies floreer op hierdie eienskappe.

Een belangrike voorvereiste vir ‘n boelie is die persepsie van ‘n wanbalans tussen liggaamlike of sosiale mag. Die boelie sal floreer op die vrees van die geboeliede persoon. Boelies sal dikwels deel uitmaak van ‘n groep wat optree as aanmoedigers maar nie self deelneem nie, en hulle staan ​​bekend as toeskouer boelies.

Afknouery is nie net ‘n daaglike gebeurtenis nie, maar dit gebeur deesdae ook via verskillende digitale platforms, en dit kan voor die hand liggend (openlik) of verborge (in die geheim) plaasvind.

Daar is verskillende soorte boelies.

Fisiese afknouery: sluit in: slaan, skop, knyp, stamp of beskadiging van eiendom. Fisiese afknouery veroorsaak korttermyn- sowel as langtermynskade.

Verbale afknouery: sluit vloekery, beledigings, tergery, intimidasie, rassistiese of homofobiese opmerkings in. Alhoewel verbale afknouery skadeloos lyk aan die begin, kan dit toeneem tot vlakke waar die individue wat geteiken word, negatief beïnvloed word.

Sosiale afknouery: dit is moeiliker om sosiale afknouery (wat gewoonlik in die geheim/naamloos plaasvind) te identifiseer. Dit kan uitgevoer word sonder dat die persoon wat geboelie word bewus is daarvan. Die bedoeling van sosiale afknouery is om vernedering te veroorsaak en/of iemand se sosiale reputasie te benadeel. Sosiale afknouery kan leuens, verspreiding van gerugte, vieslike grappies om iemand in die verleentheid te stel of te verneder insluit. Dit kan ook ander aanspoor om ‘n spesifieke individu sosiaal uit te sluit.

Kuberafknouery: opsetlike en herhaalde skadeberokkening deur die gebruik van rekenaars, telefone en ander elektroniese toestelle. Kuberafknouery kan beledigende of kwetsende tekste, e-posse, foto’s of video’s insluit.

Seksuele afknouery: skadelike, herhaalde en vernederende seksuele optrede teenoor ‘n persoon. Seksuele afknouery sluit ook in die toesnou van seksuele name, kru kommentaar, vulgêre gebare, ongenooide fisieke aanraking of seksuele voorstelle teenoor ander persone.

Afknouery kom nie net onder skoolkinders voor nie. Onderwysers kan kinders afknou. Ouers kan kinders afknou. Kollegas kan ook in hierdie kategorie val. Wetstoepassers kan afknouerig teenoor gemeenskapslede wees. En dan kan daar natuurlik rasse-afknouery wees.

Die gevolge van afknouery

Afknouery in enige vorm of om watter rede ookal, kan onmiddellike, medium- en langtermyn-effekte hê op diegene wat daardeur geraak word. Dit sluit omstanders in. Mense wat geboelie word, ervaar meer depressie, angs, ‘n verhoogde gevoel van hartseer en eensaamheid, ‘n verandering in slaap- en eetpatrone, verlies aan belangstelling in aktiwiteite of ‘n laer selfbeeld. Kinders wat geboelie word, se akademiese prestasie en deelname aan skoolaktiwiteite ly daaronder. Dikwels begin hulle tabak, alkohol en ander dwelms gebruik, of neem hulle deel aan ander kriminele gedrag, wat prostitusie kan insluit. Kinders/volwassenes wat geboelie word, sal verhoogde geestesgesondheidsprobleme ervaar en probeer dikwels selfmoord pleeg.

Hoe weet ons dat ons kinders, vriende of familie geboelie word?

Daar is verskeie waarskuwingstekens. Hou jou oë oop vir onverklaarbare beserings, siektes wat hulle opmaak om nie skool toe te gaan nie, gereelde nagmerries, veranderinge in slaappatroon of eetgewoontes, ‘n skerp daling in punte, selfvernietigende gedrag of praatjies oor selfmoord.

Hoe kan ek raaksien as mý kind ‘n boelie is?

Jy sal aggressiewe gedrag opmerk, gereelde deelname aan fisieke of verbale gevegte, onverklaarde ekstra geld waarmee hulle nuwe goed koop, ensovoorts. Hulle sal kompeterend of sensitief wees oor hul reputasie of gewildheid by die skool, en sal glad nie verantwoordelikheid aanvaar vir hul optrede nie.

Gevolgtrekking: Dit is belangrik om afknouery ernstig op te neem en dit nie te ignoreer nie. Soek hulp van relevante owerhede of professionele persone indien nodig. Om die afknouer bloot te stel, is die beste manier om afknouery te hanteer. As jy dit nalaat sal die afknouery erger en meer intensief word en sal dit moeiliker wees vir enige kind om uit die situasie te ontsnap.

Leave a Reply