Skip to main content

Oor die afgelope paar jaar het die algemene bewustheid oor kwessies van geestesgesondheid aansienlik toegeneem. Maar sekere toestande wat ‘n baie spesifieke diagnose en behandeling vereis, bly steeds onder die radar met verwoestende gevolge vir diegene wat geraak word.

Bipolêre versteuring is een so ‘n geestesgesondheidstoestand. Bipolêre versteuring kan hanteer word as dit vroeg gediagnoseer word en met ‘n holistiese benadering behandel word, volgens dr. Viresh Manilal Chiman, ‘n psigiater wat in Akeso Parktown praktiseer. “Met lewensveranderende verbeterings vir die individu en hul gesin wat andersins ‘sukkel teen ‘n vloedgolf’ van teëspoed”.

Meer as vier miljoen mense in Suid-Afrika leef met bipolêre versteuring, verklaar die Suid-Afrikaanse Depressie- en Angsgroep (SADAG). Dr. Chiman beweer dat aangesien so ‘n groot deel van die bevolking aan hierdie toestand ly en baie meer individue waarskynlik ongediagnoseer is, ‘n groter bewustheid van die siekte en die hantering daarvan ‘n wêreld se verskil kan maak vir diegene wat geraak word.

Wat om voor uit te kyk

Dr. Chiman verduidelik “daar is verskeie faktore wat lei tot bipolêre versteuring, insluitend genetika, strukturele breinveranderings, inflammatoriese merkers en neurochemiese afwykings. Die waarneming van die individu se denke, bui en gedrag is ‘n noodsaaklike deel van die diagnostiese proses, aangesien dit belangrik is om die fase waarin ‘n pasiënt is tydens ‘n episode te beoordeel en of daar psigotiese simptome kan wees. Individue kan byvoorbeeld ‘n depressiewe episode, ‘n maniese of hipomaniese episode of ‘n gemengde episode ervaar”.

‘n Depressiewe episode bestaan ​​gewoonlik uit ‘n humeur wat swak is, verlies van die vermoë om plesier te geniet in gewoonlik aangename aktiwiteite, ‘n verandering in eetlus en slaappatroon, skuldgevoelens, waardeloosheid en hopeloosheid, selfmoordgedagtes en besluitloosheid. Dit kan dui op bipolêre versteuring as hierdie simptome gedurende twee of meer weke voorkom. Vir ‘n periode van een of meer weke bevat ‘n maniese episode die volgende simptome: prikkelbare of verhoogde buie, verhoogde aktiwiteit, meer spraaksaam met gejaagde gedagtes of verskeie idees, gedrag of opmerkings wat sosiaal onvanpas is, ‘n afname in behoefte aan slaap, grandiose gedagtes, maklik afleibaar, roekelose of impulsiewe gedrag en kompulsiewe of verhoogde seksuele gedrag.

Hipomanie is soortgelyk aan manie, maar met minder intensiteit en duur minstens vier dae.

Die individu ervaar ‘n vinnige verandering van hipomaniese of maniese simptome en of depressiewe simptome as hul ‘n gemengde episode ervaar.

Is ek in gevaar?

‘n Familiegeskiedenis van depressie of bipolêre versteuring is die belangrikste risikofaktor, volgens dr. Chiman. “Belangrike, stresvolle lewensgebeurtenisse kan ‘n episode veroorsaak of laat voortduur terwyl medikasie nie gebruik word nie en daar nie op behandeling teruggeval word nie. Mense kan simptome hê wat soos manie lyk, maar wat eintlik sekondêr is vir ‘n ander mediese toestand, alkohol of dwelmgebruik. ‘n Akkurate diagnose is dus alles belangrik.”

Die verskillende vorme van bipolêre versteuring

“Die term bipolêre versteuring verwys in werklikheid na ‘n groep breinafwykings wat die vorm aanneem van drie toestande, naamlik bipolêr I, bipolêr II en siklotimiese versteuring,” sê dr Chiman.

o Bipolêr I – ‘n maniese-depressiewe versteuring wat met of sonder psigotiese kenmerke kan wees.

o Bipolêr II – afwisselend depressiewe en maniese episodes.

o Siklotimiese afwyking – ‘n sikliese afwyking van depressiewe of hipomaniese simptome wat meer as 50% van die tyd gedurende ‘n minimum van twee jaar voorkom. Bipolêre depressie verwys na ‘n individu met ‘n bekende bipolêre versteuring wat ‘n depressiewe episode ondergaan.

Hoe om dit te hanteer

Die sleutel tot die bestuur van bipolêre versteuring is vroeë diagnose. Nadat die pasiënt gediagnoseer is, moet hy:

o Leer om sy of haar siekte te verstaan ​​en die waarskuwingstekens en patrone raak te sien

o Voldoen aan die behandeling wat psigoterapie en medikasie insluit

o ‘n Gebalanseerde leefstyl volg met hanteerbare stresvlakke

o ‘n Ondersteuningstelsel identifiseer

o ‘n Plan van aksie hê in geval van ‘n terugslag

o Die gebruik van substanse en alkohol vermy

Dr. Chiman stel voor “met ‘n multidissiplinêre, holistiese benadering, kan bipolêre versteuring goed bestuur word, maar dit is ‘n siekte wat elke aspek van ‘n persoon se lewe beïnvloed en daarom is dit belangrik om voortdurend daarna te kyk en dit nie te laat oorneem nie. Dit is ‘n deurlopende proses en daar sal hoogte- en laagtepunte wees. Medikasie het wel newe-effekte, en dit is nodig om nadele teenoor die voordele van enige medikasiebesluit in ag te neem. Ten spyte van hierdie uitdagings, kan mense met ‘n bipolêre versteuring ‘n vrugbare lewe hê,”

Wanneer om hulp te kry

Dr Chiman waarsku dat, indien bipolêre versteuring onbehandeld gaan kan dit lei tot chroniese en uiteindelik permanente veranderinge in die brein met verswakking van die besluitnemingsvermoë en kognitiewe vermoë. “Ongelukkig kan die toestand, sonder bestuur, daartoe lei dat persoonlike verhoudings vernietig word, probleme ondervind word in die werkplek, met geld, roekelose risiko- gedrag, ‘n risiko van alkohol- en/of dwelmgebruiksversteurings, kriminele gedrag en moontlike skade aan die self of ander.”

“As daar noemenswaardige verskuiwings in die gemoedstoestand en veranderings in slaap, eetlus en energie plaasvind moet ‘n dokter geraadpleeg word. In tye van intense spanning of opgewondenheid moet mense met bipolêre versteuring fyn dopgehou word. Pasiënte en hul geliefdes kan die patrone identifiseer na verskeie terugval-episodes en moet hulle hulp soek sodra hulle hierdie tekens en simptome opmerk. Selfmoordgedagtes kan ‘n komplikasie wees van sekere medisyne, in welke geval die pasiënt dadelik hulp moet soek sodat die nodige aanpassings aangebring kan word,” beveel hy aan.

 

Noodgeval

Dr. Chiman sluit af, “Gesinslede, vriende en kollegas sal dikwels manie en ander simptome kan identifiseer voordat die individu dit doen, en moet die persoon in daardie gevalle onmiddellik na die behandelende psigiater of na ‘n noodafdeling geneem word. In sekere gevalle word die geestestoestand van die individu so diep geraak dat hulle nie die nodige optrede kan insien nie en moet daar ingegryp word.

Leave a Reply